• Hotline: 0166.666.1219
  • Email: eChipKool.com@gmail.com

Search This Blog

Điện tử cho người mới bắt đầu - Phần 1
1. Nguyên lý nối button2. Nguyên lý nối LED
3. Nguyên lý nối transistor, role
4. Cách điều khiển Loa

5. Hướng dẫn nối LED RBG, Động cơCòn tiếp...

Theo linhkienst

Reviews:

Post a Comment

eChipKool SHOP | PCB - SMT - LINH KIỆN ĐIỆN TỬ © 2019 - Designed by CHIPKOOL SEO VNPRO | Templatelib

Powered by Blogger.