• Hotline: 0166.666.1219
  • Email: eChipKool.com@gmail.com

Search This Blog

Điện tử cho người mới bắt đầu - Phần 3
12. Nguyên lý sử dụng I2C (PCF8574x) điều khiển màn hình LCD 16x2


13. Nguyên lý sử dụng màn hình Graphic LCD NOKIA 3110, 511014. Nguyên lý điều khiển động cơ bước (Step Motor) sử dụng IC ULN2003


15. Nguyên lý sử dụng màn hình Graphical LCD điều khiển bằng I2C16. Nguyên lý mạch ATMega 328


17. Nguyên lý nối SD Card


Còn nữa....

Theo linhkienst

Reviews:

Post a Comment

eChipKool SHOP | PCB - SMT - LINH KIỆN ĐIỆN TỬ © 2019 - Designed by CHIPKOOL SEO VNPRO | Templatelib

Powered by Blogger.