Đồng hồ 60 led viền Ngày Tháng Năm - Giờ : Phút - Nhiệt độ

Đồng hồ 60 led viền Ngày Tháng Năm - Giờ : Phút - Nhiệt độ

Size
Price:

Read more

1. Tính năng nổi bật:
- Kích thước đường kính  100cm ( Tùy theo nhu cầu khách hàng đặt)
- Hiển thị Ngày Tháng Năm - Giờ : Phút theo thời gian thực DS1307
- Tự động cập nhật thời gian
- Nhiệt độ dùng IC DS18B20 chính xác cao
- Lập trình IC 8051
- Mã sản phẩm: 03110000

           


Một số mẫu sản phẩm thực tế:

a. Mẫu loại 1:


b. Mẫu loại 2: 


c. Mẫu loại 3:

eChipKool.Shop - Đem lại niềm tin yêu điện tử đến khách hàng

0 Reviews

Contact Form

Name

Email *

Message *