Mạch đếm lượt người ra / vào phòng

Mạch đếm lượt người ra / vào phòng

Size
Price:

Read more1. Yêu cầu khách hàng:
- Mạch đếm lượt người ra vào liên tục 1 phòng, khi có người vào đèn sáng, khi hết người trong phòng đèn tắt.
- Dùng cảm biến tia laser

2. Sản phẩm mạch điều khiển:3. Video preview


eChipKool.Shop - Đem lại niềm tin yêu điện tử đến khách hàng


0 Reviews

Contact Form

Name

Email *

Message *