Mạch robot tự động

Mạch robot tự động

Size
Price:

Read more1. Yêu cầu khách hàng:

- Lập trình robot tự động chạy 2 đầu theo đường ray.
- 4 chế độ hẹn giờ chạy robot tự động 2h - 2.5h - 3h - 4h
- Điểm xuất phát A -  chạy đến điểm đích B. Sau khoảng thời gian hẹn giờ, robot chạy đến đích chờ 30s xếp lấy hàng tự động chạy về điểm xuất phát A. Chờ 30s. Vòng lặp liên tục.

         

2. Hình ảnh mạch điều khiển3. Video Preview


eChipKool.Shop - Đem lại niềm tin yêu điện tử đến khách hàng

0 Reviews

Contact Form

Name

Email *

Message *