HS code Import & export

Liên hệ

HS CODE | Description of goods 54049090 | NYLOM 612 MONOFILAMENT (BL850 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX: 345) (04 CTN) (TR NO:53...

Tình trạng: Còn hàng
Mã hàng: shop
Danh mục:

Chi tiết sản phẩm

HS CODE | Description of goods

54049090 | NYLOM 612 MONOFILAMENT (BL850 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX: 345) (04 CTN) (TR NO:5393 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLOM 612 MONOFILAMENT (GN740 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX: 345) (09 CTN) (TR NO:5393 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLOM 612 MONOFILAMENT (RD202 0.152MM/ 6MILS 1250MM) (DENIER:176 DECITEX: 194) (04 CTN) (TR NO:5393 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLOM 612 MONOFILAMENT (RD202 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX: 345) (05 CTN) (TR NO:5393 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLOM 612 MONOFILAMENT (VT904 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314DECITEX: 345) (03 CTN) (TR NO:5393 DT.13.10.2016)

39089020 | NYLON (POLYAMIDE) 6 CHIPS BRIGHT RV4.0 GRADE AA

56039300 | NYLON 50% RAYON 50% NON- WOVEN FABRIC 0.15X1000X50 (QTY 2 ROL) (1 ROLL = 50MTR) NITTO BRAND, HN603B, (FOR AUTOMOTIVE US

56039400 | NYLON 50% RAYON 50% NON-WOVEN FABRIC 0.15 X 1000 X 50 (HN603B, NITTO BRAND)(CAPTIVE CONSUMPTION)

56039300 | NYLON 50% RAYON 50% NON-WOVEN FABRIC 0.15X1000X50 (1 ROL = 50 MTR) (QTY 2 ROL) NITTO BRAND NH603B,, (FOR AUTOMOTIVE

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 27C (VISCO: 2.70 +/-0.10) (SAMPLE FREE OF CHARGE)

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 33L (R.V :3.30 +/-0.05) (ARTICLE NO.33110)

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 33L (VISCO:3.30 +/-0.05) (ARTICLE NO.33110)

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 33L NATUR PA6, VISCO 3.30 +/- 0.05

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 33L NATUR PA6, VISCO3.30+/-0.05 ( ARTICLE NO.33110)

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 40LN (R.V :4.00 +/-0.05) (ARTICLE NO.40120)

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 40LN (R.V: 4.00 +/-0.05) (ARTICLE NO.40120)

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 40LN (VISCO: 4.00 +/-0.05) (ARTICLE NO.40120)

39089090 | NYLON 6 CHIPS ALPHALON 40LN/2F NATURAL PA6 DRYBLEND, (VISCO:4.00 +/-0.05) (ARTICLE NO.40125)

54024500 | NYLON 6 FILAMENT YARN 30D/24F BRIGHT TRILOBAL AA,A,B GRADE (UNDYED)(L.C. NO.0018FLC160119 DT.120916 ,P.NO.RPI/16/0

54024500 | NYLON 6 FILAMENT YARN 30D/24F BRIGHT TRILOBAL AA,A,B,C GRADE(UNDYED) (PROFORMA INV.NO.RPI/16/0722 DT.22.07.16, L/C NO.0

54025100 | NYLON 6 MONOFILAMENT YARN 0.12 MM ( 120) RAW WHITE BRIGHT-UNDYED (GRADE-B)

54025100 | NYLON 6 MONOFILAMENT YARN 0.12 MM ( 120D) RAW WHITE BRIGHT-UNDYED (GRADE-B)

54026100 | NYLON 6 NYLON/SPANDEX COVERED 17/11/10 2.0 DRAFT S TWIST

54026100 | NYLON 6 NYLON/SPANDEX COVERED 17/11/10 2.0 DRAFT Z TWIST

39081090 | NYLON 6 SC 2002T K1 (D61P0 210978C) (NYLON RESIN)

55031900 | NYLON 6 STAPLE FIBER 3.0D X 64-102MM SEMI-DULL, RAW-WHITE S1/3D X VCL-C(LOT#1 )

55031900 | NYLON 6 STAPLE FIBRE ,7.0DX102MM TRILOBAL-BRIGHT,RAW-WHITE,UNCRIMPED ,TNB/7DX102MM

55031900 | NYLON 6 STAPLE FIBRE 7.0 D X 102MM TRILOBAL BRIGHT RAW WHITE, UNCRIMPED TNB/ 7D X 102MM

55031900 | NYLON 6 STAPLE FIBRE 7.0D X 102MM TRILOBAL BRIGHT RAW WHITEUNCRIMPED TNB/7D X 102MM

55031900 | NYLON 6 STAPLE FIBRE 7.0D X 102MM TRILOBAL BRIGHT, RAW WHITEUNCRIMPED TNB/ 7DX102MM

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( BL 305 0.203MM / 8MILS 1250MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) (PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( BL 317 0.203MM / 8MILS 1250MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) (PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( BL 317 0.203MM/ 8 MILLS 1250MM)(PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016 (DENIER :314 DECITEX: 345)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( BL 317 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) (PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( GN408 0.203 MM/ 8 MILLS 1250 MM) (PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016)(DENIER :314 DECITEX: 345)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( NC001 0.203MM/ 8 MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (04 CTNS) (TR NO: 5394 DT. 13.10.2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( RD 105 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) (PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( VT509 0.203MM/ 8 MILLS 1250 MM) (PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016) (DENIER :314 DECITEX: 345)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( WT 601 0.152MM/ 6MILS 1250MM) (DENIER: 176, DECITEX: 194) (PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( WT 601 0.203MM / 8MILS 1250MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) (PTR NO: 12086 DT: 23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT ( WT601 0.203MM/ 8 MILS 1250MM) (DENIER: 314 DECITEX: 345) (09 CTNS)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (BL 305 0.203 MM / 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (PTR:12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (BL 317 0.203 MM / 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (PTR:12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (BL 317 0.203 MM/ 8 MILS 1250 MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (PTR:12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (BL 317 0.203MM / 8MILS 1250 MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) PTR NO: 12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (BL 317 0.203MM / 8MILS 1250MM) (DENIER : 314, DECITEX: 345)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (BL 317 0.203MM / 8MILS 1250MM) (DENIER : 314, DECITEX: 345) (DYED) (PTR NO- 5365 DT- 05.09.2015)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (BL 317 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (10 CTN) (TR NO:5394 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (BL305 0.203MM / 8MILS 1250 MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) PTR NO: 12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (GN 408 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (06 CTN) (TR NO:5394 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (NC 001 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (10 CTN) (TR NO:5394 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (NC001 0.203MM / 8MILS 1250MM) (DENIER : 314, DECITEX: 345)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (RD 105 0.203 MM / 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (PTR:12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (RD105 0.203MM / 8MILS 1250 MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) PTR NO: 12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (VT 509 0.203 MM / 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (PTR:12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (VT509 0.203MM / 8MILS 1250 MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) PTR NO: 12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (WT 601 0.152MM/ 6MILS 1250MM) (DENIER:176 DECITEX:194) (04 CTN) (TR NO:5394 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (WT 601 0.203 MM / 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (PTR:12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (WT 601 0.203 MM/ 8 MILS 1250 MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (PTR:12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (WT 601 0.203MM/ 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (46 CTN) (TR NO:5394 DT.13.10.2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (WT601 0.203MM / 8MILS 1250 MM) (DENIER: 314, DECITEX: 345) PTR NO: 12086 DT:23/03/2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (WT601 0.203MM / 8MILS 1250MM) (DENIER : 314, DECITEX: 345)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (WT601 0.203MM / 8MILS 1250MM) (DENIER : 314, DECITEX: 345) (DYED) (PTR NO- 5365 DT- 05.09.2015)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (WT601 0.203MM/ 8 MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX: 345) (37 CTNS) (TR NO: 5394 DT. 13.10.2016)

54049090 | NYLON 610 MONOFILAMENT (YL 223 0.203 MM / 8MILS 1250MM) (DENIER:314 DECITEX:345) (PTR:12086 DT:23/03/2016)

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 10MILS (490 DENIER/DECITEX 539)BL305 0.254MM 1250MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 10MILS (490 DENIER/DECITEX 539)GN408 0.203MM 1250 MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 10MILS (490 DENIER/DECITEX 539)WT601 0.254MM 1250MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX) BLUEB327 0.15MM (PTR NO.0153021516-12073 DT.23.03.2016)

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX) REDR115 0.15MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX)BLUE B327 0.15MM (PTR NO.0153021516-12073 DT.23.03.2016)

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX)GREEN G426 0.15MM-I

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX)RED R115 0.15MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX)RED R152 0.15MM-I

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX)TRANSPARENT T002 0.15MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX)VIOLET P518 0.15MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX)WHITE W601 0.15MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MIL (171 DENIER/ 190 DECITEX)WHITE W601 0.15MM-I

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6 MILS (176 DENIER / 194 DECITEX) WT601 0.152MM 1250MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6MILS(171 DENIER / DECITEX 190) BLUEB327 0.15MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6MILS(171 DENIER / DECITEX 190) BLUEBL327 0.15MM (PTR NO.0153021516-12073 DT.23.03.2016)

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6MILS(171 DENIER / DECITEX 190) REDR115 0.15MM-I

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6MILS(171 DENIER / DECITEX 190) VIOLET P518 0.15MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 6MILS(171 DENIER / DECITEX 190) WHITEW601 0.15MM (PTR NO.0153021516-12073 DT.23.03.2016)

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (240 DENIER / 264 DECITEX) RD107 0.178MM 1250MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX) BLUEB327 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)BLUE B327 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)BLUE B327 0.18MM (PTR NO.0153021516-12073 DT.23.03.2016)

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)BLUE B330 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)BLUE B344 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)GREEN G417 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)GREEN G423 0.18MM-I

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)RED R115 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)RED R152 0.18MM-1

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)RED R152 0.18MM-I

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)VIOLET P506 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)VIOLET P518 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)VOLET P506 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MIL (247 DENIER/ 274 DECITEX)WHITE W601 0.18MM

54041100 | NYLON 610 MONOFILAMENT 7 MILS (240 DENIER / 264 DECITEX) WT601 0.178MM 1250MM

Thêm đánh giá

Post a Comment

Sản phẩm tương tự

-->