Khi muốn cắt khoét một vùng bất kỳ trong bo mạch thì các bạn sử dụng tính năng Board Cutout, có 2 phương pháp để thực hiện điều này. Một là ...

-->